image

Omraam Mikhaël Aïvanhov

image

„Az a vágyam, hogy a lehető legegyszerűbben magyarázzam el Önöknek a nagy igazságokat, amelyekre az ember a létét alapozhatja, amelyek segítségével jobbá teheti az életét...”

Omraam Mikhaël Aïvanhov Mester bolgár származású francia filozófus és pedagógus 1900-ban született Makedóniában. Gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte: édesapját korán elvesztette, és családjával szegénységben élt, majd jött a háború, ám ezek a nehézségek a tudatosságának, a spiritualitásának és az akaratának fejlesztésére adtak megannyi alkalmat. Mindeközben abbéli vágya is egyre erőteljesebb lett, hogy az egész emberiség számára valami hasznosat tegyen. 17 éves korában találkozott Peter Deunov Mesterel, a Fehér Testvériség alapítójával, akinek kitartó tanítványa volt egészen 1937-ig. Időközben Szófiában folytatott egyetemi tanulmányokat, melyek elvégzése után tanár lett, később pedig középiskolai igazgató. 1937-ben, a második világháború küszöbén Peter Deunov Mester megérezvén, hogy a zavaros politikai helyzet mindennemű spirituális közösség betiltását hozza majd el Bulgáriában, megkérte őt, hogy hagyja el hazáját, és a tanítás megőrzése, terjesztése és továbbfejlesztése érdekében menjen el Franciaországba.

1937-től azon munkálkodott, hogy ismertté tegye a Franciaországba elvitt tanítást. Erős kisugárzása a társadalom legkülönbözőbb rétegeit is megérintette. A nehézségek és a megpróbáltatások ellenére is hű maradt a felvállalt küldetéséhez. Feltétel nélküli figyelmet és szeretetet szentelt mindenkinek, akivel csak találkozott. A vágy, hogy egy mélyen testvéri emberiség megszületéséhez járulhasson hozzá, soha nem hagyta el. E vágytól hajtva alapított számos testvériséget Franciaországban, Svájcban, Belgiumban és más európai országokban.

Omraam Mikhaël Aïvanhov 1986. december 25-én hunyt el. Utolsó éveiben is folytatta munkásságát: több ezer ingyenes előadást tartott Franciaországban és számos más országban. Tanítása egyetemes kiterjedésű, és az általa adott módszerek egyre inkább választ kínálnak a mindennapos élet problémáira és az emberek gondolkodásmódjában, szemléletmódjában kialakult változásokra. A célja mindig az volt - ahogy ő maga is fogalmazta -, hogy hasznos lehessen kortársai számára, és hogy részt vehessen az emberiség számára eljövendő aranykor megvalósításában.

Omraam

image

A Prosveta Kiadó

image

A Prosveta Kiadót (Éditions Prosveta SA) 1972-ben alapították Franciaországban a filozófus és pedagógus Omraam Mikhaël Aïvanhov műveinek kiadása céljából.

Aïvanhov 1938 és 1986 között több mint 5000 előadást tartott, először Franciaországban, majd Svájcban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Indiában, Svédországban és Norvégiában. Az előadásokat először gyorsírással rögzítették, majd 1960-tól magnetofon szalagra, később videó kazettára. A rögzített szövegeket 1972 óta a Prosveta Kiadó adja ki mind a mai napig folyamatosan könyvek, brosúrák, CD-k és feliratozott DVD-k formájában. A könyvek mára már 37 nyelvre lefordítva érhetők el a világ számos országában. A kiadó megalakulása óta több mint 5 millió könyvet értékesített. Köszönhető ez annak, hogy egyes országokban a Prosveta saját kiadókat hozott létre, más országokban pedig társkiadókkal áll kapcsolatban.

Az életmű jelenleg több mint 80 kötetből áll, szerkesztése a mai napig nem zárult le.

Kiadványok

A tanítás áttekinthetőségének érdekében a kiadó különböző témák szerint dolgozza fel az életművet.

Szinopszis – Önéletrajzok – Szótár

A szinopszis sorozat Aivanhov tanításának szintézisét mutatja be 3 kötetben. Az önéletrajzi művek időrendben tárnak elénk számos eseményt a szerző életéből úgy, ahogyan ő maga beszélt róluk a különböző előadásai során. A természet könyvének szótára azokat az analógiákat, képeket és szimbólumokat rendezi egy kötetbe, amelyeket Aivanhov használt az előadásai során. A Mester ezek segítségével tudta a szellemi élet valóságait a legkülönbözőbb hallgatóság számára is elérhetővé tenni. A szótár azonban tartalmi gazdagsága ellenére sem tudja kimerítően bemutatni mindazt a képi- és szimbólumvilágot, amelyet a Mester vonultatott fel közel 50 év alatt.

Életmű sorozat

Az Életmű sorozat 32 kötete több száz rögtönzött előadás teljes anyagát mutatja be.

Izvor sorozat

Az Izvor sorozat zsebkönyv formában mutatja be Aivanhov életművének főbb témáit. A sorozat jelenleg 44 könyvből áll.

Brosúrák

A Brosúra sorozat témánként mutat be 1-1 Aivanhov életműből kivonatolt előadásszöveget.

Napi gondolatok

A Napi gondolatok kötetei az év minden napjára kínálnak 1-1 elgondolkodtató Aivanhov idézetet. E kötetek összessége pedig egy valódi tematizált gondolatgyűjteményt alkot.

Egyéb kiadványok

A könyvek mellett a Prosveta egyéb kiadványokat is kínál, úgymint zenei CD-ket, több nyelven feliratozott konferenciákat tartalmazó DVD-ket és CD mellékletes könyveket (Sila sorozat).

Elérhetőségek

A Szenzár és a Helikon Kiadó

Magyar nyelven megjelent könyvek

A Tanítás

image

Omraam Mikhaël Aïvanhov 1937 és 1986 között közel 5000 előadást tartott a világ számos országában, de elsősorban Franciaországban. Mindig ihlettől vezérelve, jegyzetek nélkül beszélt. Tanítása szóbeli tanítás. A műveit 1969-től megbízására egy tanítványa szerkeszti mind a mai napig. A kötetek világszerte egyre ismertebbek, számos könyvesboltban megvásárolhatók, illetve könyvtárakból is kikölcsönözhetők. Ma már 37 nyelvre lefordítva érhetők el, így Aivanhov az egyik legolvasottabb és legtöbb nyelvre lefordított francia filozófusok közé tartozik.

Ami Aivanhov életművében már kezdettől fogva meglepi az olvasót, az az aspektusok sokfélesége, amivel a Mester egyetlen kérdést taglal. Ez a kérdés pedig a következő: milyen az emberi lény, és hogyan válhat tökéletessé. Bármi is legyen az érintett téma, mindig annak a felhasználásnak a függvényében kerül bemutatásra, amely segítségével az ember jobban megértheti önmagát, és jobb életet élhet. Az alábbiakban a tanítás néhány kulcstémájáról olvashat pár sort.

A szellemi munka

Aki a fejlődés útjára szeretne lépni, annak először is a láthatatlan világra irányuló fogékonyságát kell fejlesztenie. Ám ez még csak a kezdet, ugyanis nem elegendő az, ha csupán elfogadjuk a világot benépesítő és bennünk lakó entitások és áramlatok létezését, hanem igyekeznünk kell egyfajta építő jellegű kapcsolatot is kialakítanunk velük. Az emberek odafigyelnek arra, hogy rendet tegyenek a fizikai síkon: az otthonukban, a munkahelyükön stb., és ez jól is van így, de mi a helyzet a bensőjükben, a gondolataikban, az érzéseikben? Ott bizony rendetlenség uralkodik, mert nem hisznek abban, hogy a gondolatok és az érzések egy olyan világhoz tartoznak, amely valóban létezik, és amelyen dolgozni kell, hogy az harmonikus és szép legyen. A láthatatlan világ egy valóság, mégpedig egy jóval fontosabb valóság, mint maga a látható világ.

Surya jóga, avagy a Nap jógája

Milyen kiváltságos az ember, ha napfelkeltét nézhet! Nincs még egy olyan jelenlét a világban, ami olyan mértékben képes renddel és harmóniával átitatni az embert, ami annyi fényt, szeretetet, békét és örömöt tud adni, mint a Nap. Ezért ha tehetik, tavasztól őszig mindennap merüljenek el ezekben az egyedi pillanatokban, ebben a különleges fényárban! Ha időben érkeznek, még napfelkelte előtt, akkor szent érzés járja át lényüket. Olyan, mintha az egész természet egy csodás titkot ünnepelne. Ilyenkor az ember úgy érzi, még járnia is másképpen kell, nehogy lépteivel megzavarja környezetét. Ez a valódi költészet. Ki ne szeretne ilyen szépségben részesülni?

Hrani jóga, avagy a táplálkozás jógája

Az evéssel olyan alapanyagokat veszünk magunkhoz, amelyek a fizikai testünk felépítése mellett a szubtilis testeink felépítésében is részt vesznek, ezért rendkívül fontos, hogy ezt a naponta többször ismétlődő tevékenységet békés és harmonikus lelkiállapotban végezzük. Ezzel magyarázható, hogy Aivanhov miért fektetett mindig olyan nagy hangsúlyt az étkezések előtti pár perces meditációra, lecsendesedésre. Az emberek körében ez nem túl szokványos gyakorlat. Sokan még csak imát sem mondanak, hanem azonnal az ételre vetik magukat, evés közben pedig beszélnek, civakodnak, és az evőeszközeiket tologatják. Így azután nem sok jótékony hatást merítenek az ételből, amelyből csak a közönséges alkotóelemeket veszik magukhoz. Az összes többi – szubtilis, éteri – elem ismeretlen, idegen marad a számukra. A helyes táplálkozás lényege tehát az, hogy harmonikus lelkiállapotban együnk.

Az emberi kapcsolatok

Jelenlegi életünk nagymértékben az előző életeink során létesített kapcsolatok következménye. Anyagi és lelki síkon a nehézségeink, a kínjaink, csakúgy, mint a sikereink és az előnyeink is a látható, illetve a láthatatlan kapcsolatainkból származnak. El kell tehát gondolkodnunk jelen életünk kapcsolatainak természetén, hiszen – tudatosan vagy tudtunkon kívül – minden egyes nap emberekkel, láthatatlan entitásokkal, a természettel, az egész világegyetemmel lépünk kapcsolatba, és e kapcsolatok milyensége alapvető fontosságú. Meg kell vizsgálnunk a már kialakult kapcsolatainkat, hogy a jókat megtartsuk és megerősítsük, a rosszakat pedig megszakítsuk.

Az egyetemes testvériség

Az ember egyénileg gyenge, erőtlen. Hatalma azon az egységen és harmónián alapul, amelyet egymással, egymás között sikerül kialakítania, ezért ahányszor csak tudnak, gondoljanak arra az egyetemes családra, amelyet minden különbözőségünk ellenére – eltérő jellem, fejlettségi fok, társadalmi környezet stb. – létre kell hoznunk. Erősítsék meg szívükben a meggyőződést, miszerint mindannyian egy olyan egyetemes testvériség tagjai vagyunk, melynek forrása nem a Földön, hanem az isteni világban található. Egy vállalkozás, legyen az bármilyen, igazán csak akkor tud gyümölcsöző lenni, ha az emberek tudatosan egy közösség tagjaiként, nem pedig különálló egyénenként cselekednek.

A tanítás tematikusan megszerkesztett kötetei a fentieken kívül még számos igen fontos témát taglalnak, úgymint: szerelem, szexualitás, felkészülés a gyermekáldásra, gyermeknevelés, harmónia és egészség, boldogság, szimbólumok, ünnepek, Krisztus valódi tanítása, a természet könyvének titkai, munka a négy elemmel, angyali hierarchiák, a tökéletesség keresése, a spirituális alkímia, a művészi alkotás, a gondolat hatalma stb.

Aktuális Programok

A következő találkozóink időpontjai, 2018-ban:

február 21. szerda; március 21. szerda; április 18. szerda; május 23. szerda;

A Testvériség esték 18.15-kor kezdődnek a Podmaniczky utca 31. szám alatt, a Nyugati pályaudvar mellett.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Gyöngyi és János

Aki közelebbről szeretne megismerkedni a Mester tanításával és értesülni a magyarországi Testvériség tevékenységéről, programjairól, azt szeretettel várjuk a Facebook-on működő, Egyetemes Fehér Testvériség névű csoportunkba

Kapcsolatok, Linkek

Egyetemes Fehér Testvériség

Közel 8000 Aivanhovval kapcsolatos videó

Kapcsolatfelvétel

A könyvekkel, a tanítással, a Mesterrel kapcsolatos kérdés esetén írjon nekünk:

Az oldal szerkesztőjének elérhetősége